Son Haberler

Yazarlar

Hasan Özgüneş’in Kaleminden JI BÎR NAKIM

JI BÎR NAKIM Nikarim te ji bîrbikim evîna dilan, Dizanim tu durî ey gula çîyan, Naçî ji bîra min. Çiqas dur bî, Jiber ku tu dijî; Li nava germahiya dilê min. Bi şev û bi roj; Bi min re dijîn bîranînên me; Car ew rojên  geş û xweş, Car ew demên bi xem û reş. Car li kuçan, car li …

Devamını Oku

Hasan Özgüneş’in Kaleminden KARA DEPREM

    KARA DEPREM Duydum ki; Kara, kapkara bir deprem olmuş! Coğrafyamın Güneyinde, Doğusunda; Amansız bir kara veba misali, Altını üstüne getirmiş yaşam yuvalarını. Celladı olmuş; Yüzlerce günahsız insanımızın, Belki de ana karnındaki bebelerin. Ve de yarına yeni umutlarla, Yaşama sarılmaya hazırlanan gençlerin. Bir karabasan olmuş. Bölmüş tatlı uykuları vakitsiz. Ağır bir sızı olarak düşmüş yüreğime, Onurlu ölümlere alışıktır benim …

Devamını Oku

Hasan Özgüneş’in Kaleminden TARİH VE TARİHE BAKIŞ (8)

     TARİH VE TARİHE BAKIŞ (8) Orta Çağ İslam düşüncesinin ve kültürünün başat kaynağı “Kuran” ve peygamberin sözleri olan “Hadislerdir.” Bu iki kaynakta tarihin anlamı, değeri, amacı üzerine bazı düşünceler kısa olarak yer edinmiştir. Geçmiş kavimlerin başlarına gelenler, ibret alınması gereken kimi öğütler, tanrının evren üzerindeki denetimi, toplumsal, bireysel yaşamın onun emir ve ölçülerine uygun yaşanması gerektiği vurgulanmıştır. Dünyadaki …

Devamını Oku

Hasan Özgüneş’in Kaleminden TARİH VE TARİHE BAKIŞ (7)

                                                  TARİH VE TARİHE BAKIŞ (7) Doğuda “Verimli Hilal Bölgesinde” Sümer, Akad, Babil, Asur, Kassit, (Karduniş) Mitani, Hitit, Urartu, Med, Pers vb. uygarlıkların belgelerinde kendilerine özgü kimi tarihsel belgeler, sistemli olmasa da kullandıkları; krallarla, savaşlarla, sosyal …

Devamını Oku

Hasan Özgüneş’in Kaleminden YOK! ÖYLE BOYUN EĞMEK

YOK! ÖYLE BOYUN EĞMEK   Yok! Öyle, zulme boyun eğerek yıkılmak, Kendinden vazgeçip umudu kırmak, Karanlığın koynunda; Özgür yaşamı esir bırakmak. Direnerek, her türlü karanlığı yarmak; Yiğitlik kitabında çoktan yazıldı. Anımsamak istiyorsan şayet, Yakın tarihte; Amed zindanına bak. Tarih en büyük şahittir unutmaz. Direnenler karşısında; Zalimin zulmü kar etmez.   Nice Firavunlar, nice Nemrutlar, Boğazından alıp yoksulun lokmasını, Tıksırıncaya dek; …

Devamını Oku

Hasan Özgüneş’in Kaleminden NAVÊ YARÊ

NAVÊ YARÊ Ji min dipirse; Delala çav belek, Por zera gulî xelek, Gerden zer a wek melek, Ka ji min re bibêje; Navê dılbera te çî ye? Bi axîn û bi nalîn, Bi hisret û bi keser, Min je re vegot, Bila qet gumana te tüne be, Navê dilbera min, Azadî ye, azadî…

Devamını Oku

Hasan Özgüneş’in Kaleminden ACI VE YENİLGİ DOLU YÜZ YILLIK MÜCADELE (6)

ACI VE YENİLGİ DOLU YÜZ YILLIK MÜCADELE (6) Cezayir Antlaşması Barzani’nin oğlu Ubeydullah, Aziz Akrawi, Abdullah İsmail, Haşim Akrawi ve Abdusettar Tahir Şerif, Irak Hükümetinin işbirlikçi bakanları olarak KDP ye rağmen görev aldılar. Daha önce anlaşmazlık üzerine beş Kürt bakan görevden ayrılmış, Kürdistan’a çekilmişlerdi. Bu durumu hükümet bir fırsata çevirmek istedi ve saldırılara başladı. 1974 yılı Şubat, Mart, Temmuz-Ağustos aylarında …

Devamını Oku

Hasan Özgüneş’in Kaleminden TARİH VE TARİHE BAKIŞ (6)

          TARİH VE TARİHE BAKIŞ (6) Orta Çağ Denen Dönemde Tarihe Bakış Orta Çağ’a doğru ilerlendiğinde tarihe bakışta ciddi bir farklılaşma yaşamaya başladığı görülüyor. Doğuda İslam Dini, Batıda Hıristiyanlık inancı tarih felsefesinde ciddi etkilemelerde bulundu. Genel eksen olarak tarihin işleyişi, olay ve olgular tanrısal iradeye bağlı görülmeye, değerlendirilmeye başlandı. “Çizgisel-kaderci tarih” bakışı genel itibari ile başat …

Devamını Oku

Hasan Özgüneş ‘in Kaleminden YAŞAMA DAİR

YAŞAMA DAİR   Öfkeliyim yaşama ve sevdaya dair! Ne yaşam gülebildi, Ne de sevda… Düştük yollara; Onurlu bir yaşam ve sevda uğruna, Ararken özgür ve mutlu bir yaşamı, Uğursuz acılar tutundu yakamıza. Nice tufanlar, nice fermanlar, Boş durmadı Ahrimanlar. Payımıza düşen; Göç yolları, faili meçhuller, Ve de karanlık zindanlar. Dahası; Geride kalan virane köyler ve şehirler, Yarım kalmış aşklar ve …

Devamını Oku