Son Haberler

Yazarlar

Hasan Özgüneş’in Kaleminden TARİH VE TARİHE BAKIŞ (6)

          TARİH VE TARİHE BAKIŞ (6) Orta Çağ Denen Dönemde Tarihe Bakış Orta Çağ’a doğru ilerlendiğinde tarihe bakışta ciddi bir farklılaşma yaşamaya başladığı görülüyor. Doğuda İslam Dini, Batıda Hıristiyanlık inancı tarih felsefesinde ciddi etkilemelerde bulundu. Genel eksen olarak tarihin işleyişi, olay ve olgular tanrısal iradeye bağlı görülmeye, değerlendirilmeye başlandı. “Çizgisel-kaderci tarih” bakışı genel itibari ile başat …

Devamını Oku

Hasan Özgüneş ‘in Kaleminden YAŞAMA DAİR

YAŞAMA DAİR   Öfkeliyim yaşama ve sevdaya dair! Ne yaşam gülebildi, Ne de sevda… Düştük yollara; Onurlu bir yaşam ve sevda uğruna, Ararken özgür ve mutlu bir yaşamı, Uğursuz acılar tutundu yakamıza. Nice tufanlar, nice fermanlar, Boş durmadı Ahrimanlar. Payımıza düşen; Göç yolları, faili meçhuller, Ve de karanlık zindanlar. Dahası; Geride kalan virane köyler ve şehirler, Yarım kalmış aşklar ve …

Devamını Oku

Hasan Özgüneş’in Kaleminden MİSAFİR ETTİM

MİSAFİR ETTİM   Ağacı misafir ettim, Meyve bıraktı. Yağmuru, misafir ettim, Gül bıraktı. Suyu, misafir ettim, Hayat bıraktı. Güneşi misafir ettim, Aydınlık bıraktı. Halkımı misafir ettim, Direnmeyi emretti. Yari misafir ettim, Ardında bir demet şiir, Ve kara bir sevda bıraktı… 11.12.2017 Hasan Özgüneş

Devamını Oku

Hasan Özgüneş’in Kaleminden TARİH VE TARİHE BAKIŞ (4)

  TARİH VE TARİHE BAKIŞ (4)                                          İnsan’ın Evrimi ve Tarihi Başlatma Sorunu İnsan nedir? İnsan ne zamandan beri vardır? Kim yarattı? Gelişimi nasıl oldu? vb. sorular, insanların kafalarını kurcalayan sorular olarak hep var ola gelmiştir. Tek tanrılı dinler açısından sorunun …

Devamını Oku

Hasan Özgüneş’in Kaleminden ACI, YENİLGİ VE DİRENİŞ DOLU YÜZ YILLIK MÜCADELE (5)

ACI, YENİLGİ VE DİRENİŞ DOLU YÜZ YILLIK MÜCADELE (5)                                                        Özerklik Antlaşması Baas Partisinin darbesinden sonra Kürtlerle birçok cephede çatışmaya girişmesi, Kürtlerin İran ve İsrail ile geliştirdikleri ilişkiler ve aldıkları yardımlar Kürtleri güçlendirirken, Baas İktidarını zayıflatıyordu. Zaten kendi içlerinde de sürekli bir darbeler zinciri ve iç çelişkileri yaşıyorlardı. Bu durum doğal olarak zayıflatıyordu. Baas İktidarının toparlanabilmesi için çatışmasızlığın yaşandığı bir …

Devamını Oku

Hasan Özgüneş’in Kaleminden TARİH VE TARİHE BAKIŞ (3)

  TARİH VE TARİHE BAKIŞ (3) Lewis Mumford der ki: “Neolitik Çağ insanının organik hayata ve gelişime nasıl yoğun bir dikkat gösterdiğini vurgulayalım; bu insanın yaptığı, doğanın kendisine sunduklarını toplayıp denemekten ibaret değildir. O doğanın nimetlerini seçerek ayıklamış ve çoğaltmış, üstelik bunu öyle güzel bir biçimde yapmış ki, tarih boyunca hiçbir topluluk “Neolitik Çağ” insanının evcilleştirdiği veya yetiştirdiklerine (denk düşecek) …

Devamını Oku

Hasan Özgüneş’in Kaleminden TARİH VE TARİHE BAKIŞ (2)

  TARİH VE TARİHE BAKIŞ (2) Öcalan‘a göre tarih: “yaşamın, insanlığın yaşıdır, yaşadıklarıdır. İnsanlık tarihi; insanın yaşı ve yaşadıklarıdır” der. Tarih, yaşanmış olay ve olguları kuşkusuz zaman ve mekan bütünlüğü içinde ele alır. Bunu yazmak, yorumlamak, sonuçlar çıkarmak, belleklere aktarımını sağlamak insana ait bir faaliyettir. Yani tarihi insanlar yapar, yazar. Dolaysıyla hakikate varmak, hakikate dayalı bir tarih anlayışının yaratılması insanlığa katkısı …

Devamını Oku

ACI,YENİLGİ VE DİRENİŞ DOLU YÜZ YILLIK MÜCADELE (4)

ACI,YENİLGİ VE DİRENİŞ DOLU YÜZ YILLIK MÜCADELE (4) A.Kerim Kasımın iktidardan düşürülmesi ve yerine daha milliyetçi ulusalcıların ve Baasçıların gelmesi Kürtlerin işini daha da zorlaştırıyordu. Ayrıca Abdulsselam Arif taraftarları ile Baasçılar arasında ciddi bir iktidar çekişmesi vardı. Arif hükümeti Kürtlerle temasa geçerek bu sorunun barışçıl şekilde çözülmesinde istekli olduklarını dile getirdiler. Çünkü hükümet kendi içerisinde çelişkili ve zayıf bir konumda …

Devamını Oku

Hasan Özgüneş’in kaleminden TARİH VE TARİHE BAKIŞ (1)

TARİH VE TARİHE BAKIŞ  (I) a-Farklı Tarih Tanımları Tarihe bakış, özünde insanın gelişimine, doğaya ve bir bütün olarak evrene bakıştır. Gerçek veya gerçeğe yakın bir tarih anlayışı kazanılmadığı takdirde geçmişi, günümüzü ve geleceği doğru kavramak, önemli sonuçlar çıkarmak mümkün değildir. Denilir ki; ”tarih insanlığın belleğidir.” Tarih bilgisinden yoksun olmak bellekten yoksun olmak anlamına gelir. Ya da yanlış tarih bilgileriyle yüklenmek …

Devamını Oku