Son Haberler

DİSK Genel Sekreteri Çerkezoğlu: Her alanda eşitlik istiyoruz

İSTANBUL- DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, “eşitlik” kelimesinin kaldırılmak istendiği kadın istihdamı genelgesini değerlendirdi.

Yazılı açıklama yapan Çerkezoğlu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “Kadın İstihdamının Arttırılması ve Fırsat Eşitliği” başlığı altında başbakanlık genelgesi taslak çalışması oluşturulduğunu hatırlattı. Çerkezoğlu, söz konusu taslağın kadınların her alandaki eşitliğini yok saydığını belirtti.

Çerkezoğlu’nun verdiği bilgilere göre, taslaktaki değişiklikler özetle şöyle:

-İstihdamda fırsat eşitliği ve cinsiyet eşitliğine ilişkin tüm maddeler yeni taslaktan çıkarıldı.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında fırsat eşitliğinin sağlanması ve bunun raporlarla denetlenmesi ile kamu ve özel sektöre ait iş yeri denetimlerinin cinsiyet eşitliğine göre yapılması yeni genelgede yer almıyor.

-Ev eksenli çalışan kadınlara ilişkin sistematik ve düzenli verilerin oluşturulmasına yönelik araştırmaların yapılacağına ilişkin madde kaldırıldı.

-Özelde ve kamuda kreş ve gündüz bakım evleri kurulması ve kurulup kurulmadığının denetlenmesi maddeleri kaldırıldı.

25 Mayıs 2010’da Başbakanlık tarafından çıkarılan “Kadın İstihdamının Arttırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” adlı genelgenin yetersizliklerine rağmen olumlu bir adım olduğunu belirten Çerkezoğlu, ancak yeni taslakta tüm olumlu adımların ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Kadın İstihdamını Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu toplantısında bahsedilen güncelleştirme ihtiyacının bu değişiklikler için gerekçe olarak gösterildiğini kaydeden Çerkezoğlu, “O toplantıda yapılan sunum ve söylenen sözler ile ‘güncelleştirilen’ bu genelge hiçbir biçimde birbiriyle uyuşmamaktadır. Anlaşılan o ki bu güncelleme, kadın erkek eşitliğine inanmadığını her fırsatta beyan edenlerin yaklaşımı çerçevesinde şekillenmiştir” dedi.

DİSK Genel Sekreteri, yüksek işsizlik oranlarından en çok etkilenen grup olan kadınların, insan onuruna yakışır işe ulaşmaları ve işi korumalarının ancak her alanda eşitliğin sağlanması ile mümkün olacağını vurguladı.

Kreş yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin kadınların istihdama katılımının önündeki en büyük engel olduğunun altını çizen Çerkezoğlu, “Çalışma hayatının merkezine esnekleştirme ve güvencesizliği almış, eşitliğe inanmadığını beyan eden bir hükümet, bugün kadınları daha esnek, daha güvencesiz ve daha ucuz çalıştırmayı hedeflemektedir. Eşitliği yok etmeye, emeğimizi görünmez kılmaya çalışanlara karşı örgütlü mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Okumadan Geçme

EMEKÇİLER İŞİMİZİ AŞIMIZI GERİ ALACAĞIZ !

 GÜNCEL… GÖRÜNTÜLÜ/Foto… İST. 21.05.2018-Bakırköy Özgürlük Meydanı   KESK’li emekçilerin direnişi 66. haftasına girdi   Bakırköy; …

Bir Cevap Yazın